top of page
Stationery

Projektinis finansavimas

 „Lydėtuvės - personalizuotos laidotuvių ir atminimo ceremonijos”

2022.01.01 - 2022.12.31 d. vykdytas projektas, kurio tikslas didinti inovatyvių, KKI srityje teikiamų Lydėtuvių paslaugų žinomumą ir plėtrą Lietuvos rinkoje.

VšĮ „Laimingas žmogus“ - organizacija, teikianti personalizuotų laidotuvių ir atminimo ceremonijų paslaugas Lietuvoje, kurių metu rašomi individualūs, žmogaus gyvenimą apimantys tekstai/istorijos, kuriamas unikalus ceremonijos scenarijus bei personalizuoti ritualai. Kultūros ir KKI sektoriaus profesionalų, kurie dalyvauja tiek kuriant, tiek vedant ceremonijas dėka, paslauga suteikiama pasitelkiant profesionalias ir kokybiškas kultūrines priemones bei metodus, įprasminančius gyvenimą ir mirtį.

Projekto veiklos - KKI inovatyvių Lydėtuvių ceremonijų kūrimo paslaugų pristatymas nacionalinėje komunikacijos kampanijoje:

  • pristatomasis video;

  • pristatomieji straipsniai;

  • tinklalaidė - šiuolaikinė medija labiausiai prieinama jauno ir vidutinio amžiaus žmonėms.

Projektą finansavo: Lietuvos kultūros taryba
Skirta finansavimo suma:  10300.00 Eur

„Jaunimo bendradarbiavimas dėl pasirinkimo laisvės Lietuvoje ir Lenkijoje“

Projekto pradžia: 2021-04-30 
Projekto pabaiga: 2021-10-30

Dviejų humanistinių organizacijų jaunimo bendradarbiavimo projektas, siekiant apsikeisti patirtimi nevyriausybinės organizacijos vystymo ir žmogaus teisių advokatacijos srityje bei įgalinti organizacijose esančius jaunus žmones veikti plėtojant toleranciją ir visuomenės atvirumą Lietuvoje ir Lenkijoje.  Projekto tikslas - užmegzti ilgalaikę partnerystę tarp Lietuvos ir Lenkijos partnerių organizacijų, išsikeliant konkrečius tolimesnio bendradarbiavimo tikslus;

Projekto partneriai: Kazimiero Leščinskio vardo fondas

Projektą finansavo: Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų paramos fondas
Skirta finansavimo suma: 6,570.00 Eur

bottom of page