top of page
Kas yra humanizmas?: About

Kas yra humanizmas?

Sekuliarusis humanizmas

Sekuliarusis humanizmas – tai filosofija, kuri remiasi mokslu, etika ir teisingumu, ji atmeta religiją, kaip netinkamą pagrindą, kuriuo remiantis galima būtų daryti sprendimus.  Humanistai teigia, jog žmogus pats turi teisę ir atsakomybę suteikti savo gyvenimui prasmę. Pagrindiniu sekuliarųjį humanizmą apibrėžiančiu dokumentu gali būti laikoma 2002 m. Amsterdamo Deklaracija, kurioje įvardinti kertiniai humanizmo įsitikinimai ir vertybės.

Taigi, humanistais save laiko žmonės, kurie:

  • pasikliauna moksliniu metodu bei kritiniu mąstymu aiškinant visatos reiškinius ir atmeta misticizmą ar religines dogmas, todėl yra ateistai ar agnostikai;

  • etinius sprendimus priima remiantis kritiniu mąstymu, bei pagrįstais įrodymais, siekiant žmonijos gerovės

  • tiki, jog net ir neegzistuojant; pomirtiniam gyvenimui, žmonės gali gyventi prasmingai siekant laimės čia ir dabar bei padedant jos siekti aplink save esantiems.

Kad taptum humanistu - nėra jokių specialių procedūrų ar įsipareigojimų, nėra hierarchijos, kuriai turėtum paklusti ar ją palaikyti. Humanistai yra tiesiog tie žmonės, kurie palaiko humanistinę pasaulėžiūrą ir gyvena remdamiesi ja. Žinoma, jeigu nori palaikyti humanistines idėjas ir jas ginančias organizacijas, prisijungti prie bendruomenės su kuria galėtum diskutuoti ir dalintis pasaulėvoka bei idėjomis - visada gali tapti Laimingas žmogus, humanistinės organizacijos Lietuvoje arba tarptautinės organizacijos Humanists International remėju. 

Žymūs humanistai

Kviečiame susipažinti su žymių humanistų sąrašu čia.

bottom of page