top of page

Amsterdamo deklaracija 2002

Pagrindiniu sekuliarųjį humanizmą apibrėžiančiu dokumentu gali būti laikoma 2002 m. Amsterdamo Deklaracija, kurioje įvardinti kertiniai humanizmo įsitikinimai ir vertybės (ši deklaracija - patobulinta, pirmosios 1952-ųjų Humanistų deklaracijos versija):​

1. Humanizmas yra etiškas. Humanistai turi pareigą rūpintis žmonija bei ateities kartomis. Humanistai tiki, kad moralė yra vidinė žmogiškos prigimties dalis, paremta supratimu ir rūpesčiu kitais.

2. Humanizmas yra racionalus. Siekiantis mokslą naudoti kūrybai, ne destrukcijai. Humanistai tiki, jog mokslo ir technologijų panaudojimas turėtų neprieštarauti žmogiškosioms vertybėms. Jie taip pat tiki, jog pasaulio problemų sprendimai priklauso nuo žmonių minčių ir veiksmų, o ne dieviškojo prado įsikišimo.

3. Humanizmas palaiko demokratiją ir žmogaus teises. Humanizmas siekia kiekvieno žmogaus tobulėjimo. Demokratijos ir žmogaus laisvių principai turėtų būti taikomi tiek žmonių santykiuose, tiek valdyme.

4. Humanizmas reikalauja, kad asmeninė laisvė būtų derinama su socialine atsakomybe. Humanizmas kelia drąsią idėją apie laisvą, bet socialiai atsakingą žmogų. Humanistai mano, kad esame priklausomi vieni nuo kitų bei turime pareigą po savęs palikti geresnį pasaulį. Humanizmas nėra dogmatiškas ir neprimeta jokių įsitikinimų savo šalininkams.

5. Humanizmas yra atsakas į alternatyvos dogmatinei religijai poreikį. Didžiosios pasaulinės religijos tvirtina, kad yra paremtos amžinomis tiesomis ir daugelis siekia jas primesti visai žmonijai. Humanizmas pripažįsta, kad vienintelis patikimas savęs ir pasaulio suvokimas kyla iš nenutrūkstamo stebėjimo, įvertinimo ir persvarstymo proceso.

6. Humanizmas vertina meninę kūrybą ir vaizduotę bei pripažįsta transformuojančią meno galią. Humanizmas pabrėžia literatūros, muzikos, vizualiųjų ir scenos menų svarbą žmogaus tobulėjimui ir gyvenimo kokybei.

7. Humanizmas yra gyvenimo būdas siekiant maksimalaus pasitenkinimo, gyvenant etišką ir kūrybišką gyvenimą, bei siūlo etiškas ir racionalias priemones įveikiant mūsų laikų iššūkius.

bottom of page