top of page

Laimingas žmogus

Laimingas žmogus - organizacija, padedanti personalizuotai įprasminti svarbius gyvenimo momentus. Atstovaujame asmenine laisve, racionalumu bei mokslu grįstą gyvenimo būdą bei šviečiame visuomenę apie humanistines alternatyvas.

Organizacija Laimingas žmogus gimė:

- iš draugysčių, kurios augino ir brandino vertybes, idėjas ir tiesos paieškas;

- iš asmeninių prasmės paieškų ir noro, kad pasaulis būtų geresne vieta gyventi visiems;
- iš suvokimo, kad šis gyvenimas yra vienintelis, tad norime jį nugyventi prasmingai;

- iš neteisybės jausmo, kad religinės bendruomenės turi privilegijų, kurių neturi nereligingi asmenys, nors jų skaičius Lietuvoje kiekvienais metais auga;

- iš trūkumo ir nepatenkinto poreikio: nebuvo prasmingų nereliginių būdų gyvenimui švęsti ir svarbiausiems jo momentams įprasminti. 

Mūsų vizija - Demokratiška visuomenė, kuri bendruomeninius sprendimus priima remiantis racionalumu ir mokslu, bei turi užtikrintą humanistinių paslaugų prieinamumą.

Norime gyventi pasaulyje, kuriame universalios žmogaus teisės yra gerbiamos ir saugomos, todėl siekiame populiarinti humanistines vertybes:

Asmeninė laisvė derinama su socialine atsakomybe. Humanizmas kelia drąsią idėją apie laisvą, bet socialiai atsakingą žmogų, turintį pareigą po savęs palikti geresnį pasaulį. 

 

Lygybė ir visų įtraukimas. Humanistinės ceremonijos ir pats judėjimas siekia visų asmenų grupių lygybės ir paslaugų prieinamumo pasirinkimo laisvės įgyvendinimui. Nors orientuojamės į prasmingus nereliginius minėjimus - siekiame, kad jie neįžeistų ir būtų įtraukūs visų religijų ar tikėjimų žmonėms. 

 

Sąmoningumas ir dogmų atsisakymas. Humanizmas teigia, kad vienintelis patikimas savęs ir pasaulio suvokimas kyla iš nenutrūkstamo stebėjimo, įvertinimo ir persvarstymo proceso pasitelkiant kritinį mąstymą.

 

Menas turi transformuojančią galią. Humanizmas vertina meninę kūrybą ir vaizduotę bei pripažįsta transformuojančią meno galią. Manome, kad menas ir meninė raiška ypač svarbūs mūsų gyvenimų įprasminimui. 

 

Gyvenimo šventimas ir įprasminimas. Humanizmas yra gyvenimo būdas siekiant maksimalaus pasitenkinimo gyvenant prasmingą ir kūrybišką gyvenimą, taip pat siūlo etiškas ir racionalias priemones įveikiant mūsų laikų iššūkius.

Mūsų tikslai:

- telkti humanistų bendruomenę, atstovauti ir ginti humanistų interesus Lietuvoje;
- vykdyti humanistines ceremonijas, kad nereligingi asmenys galėtų prasmingai paminėti svarbiausius gyvenimo momentus;

- užtikrinti visų asmenų grupių lygybę ir paslaugų prieinamumą pasirinkimo laisvės įgyvendinimui; 

- skatinti ir populiarinti kritinį mąstymą, sąmoningumą ir mokslinį metodą;

- šviesti ir ugdyti visuomenę apie humanistines vertybes, principus, filosofiją ir gyvenimo būdą;

- siekti praktinio sekuliarios valstybės principų įgyvendinimo;

- siekti ekologiškų laidojimo būdų įteisinimo. 

Ką veikiame visų mūsų labui?

Bendradarbiaujame su užsienio humanistų organizacijomis siekdami bendrų tikslų ir keldami savo kompetencijas. Šiuo metu, pagrindinės mūsų veiklos kryptys yra šios:

 

1. Telkiame humanistų - ceremonmeisterių tinklą

Mums svarbu pasirūpinti žmonių poreikiais, norint pažymėti reikšmingus gyvenimo pokyčius. Siekiame, kad žmonės, kurie vadovaujasi humanistiniais įsitikinimais ir vertybėmis Lietuvoje turėtų alternatyvų religinėms ceremonijoms. Todėl plečiame specialiai apmokytų ceremonmeisterių komandą, kad kuo daugiau žmonių galėtų pažymėti svarbiausius gyvenimo įvykius (vaiko gimimas, santuoka ar mirtis) nereliginėse ceremonijose.

 

Siekiame:

 • tobulinti ceremonijų rengimo metodiką, pritraukti naujų ceremonmeisterių ir kelti esamų ceremonmeisterių kompetencijas.;

 • padaryti „Taip“ kitaip ir Lydėtuvių ceremonijas prieinamas kuo didesniam ratui humanistų Lietuvoje. 

 

 

2. Palaikome žmogaus teises

 

Šiuo metu aktyvios kampanijos:

 

Laisvė mylėti


Vienijame vestuvių profesionalus ir kviečiame homoseksualias poras savo sukurtą santykį atšvęsti nemokamai. Kol kas simboliškai, bet ne mažiau prasmingai. 

 

Kol Lietuvoje vienalytėms poroms nebus suteikta teisė legaliai įteisinti savo santykių, „Taip“ kitaip dovanos savo paslaugas mažiausiai 5 poroms per metus ir kvies kitus vestuvių profesionalus tai daryti. Palaikome poras, kurios geriau nei bet kas kitas žino legalių parašų ant santuokos liudijimo reikšmę, tačiau kiekvieną dieną renkasi vienas kitą ir be jų. Mes, sukūrę ir papasakoję jau daugiau nei 150 asmeninių meilės istorijų, žinome, kad santuoka, tai ne tik parašai ant santuokos liudijimo, bet ir apgalvoti pažadai vienas kitam bei abiejų deklaruojamas apsisprendimas eiti per gyvenimą kartu ir sukurto santykio šventimas. 

 

Siekiame:

 • sumažinti homoseksualių porų patiriamą diskriminaciją;

 • didesnio homoseksualių porų matomumo visuomenėje;

 • santuokų vienalytėms poroms įteisinimo.Minties laisvė

 

Visuomenės požiūris

 

Kiekvienais metais netikinčių asmenų skaičius Lietuvoje auga, tačiau požiūris į juos iš didžiosios visuomenės dalies vis dar labai neigiamas. Pavyzdžiui, Rasos Bendaravičienės sociologinio tyrimo duomenimis net 41 proc. šalies gyventojų nesutinka, kad ateistai galėtų viešai skelbti savo pažiūras per spaudą ar radiją, o 40 proc. mano, kad jie negali dirbti mokytojais. Mūsų organizacija nori šį požiūri keisti ir užtikrinti, kad netikėjimo laisvė būtų priimama kaip vienas iš galimų 

pasirinkimų.
 

Siekiame:

 • teigiamai kintančio visuomenės požiūrio į nereligingus asmenis.

 

 

Įstatyminė bazė

 

Nors Lietuvoje nėra valstybinės religijos, nemažai valstybės resursų ir privilegijų skiriama būtent valstybės pripažintoms religijoms, tad Laimingas žmogus, VšĮ, atstovaudamas nereligingų asmenų interesus ir gyvenimo būdo pasirinkimus, susiduria su šiomis nelygybės apraiškomis:

 • įstatymiškai užkirsta galimybė perimti valstybės funkciją registruoti santuokas. Šią privilegiją turi tik valstybės pripažintos religijos;

 • nesąžininga apmokestinimo ir apskaitos politika, kai religinės organizacijos teikiamas paslaugas įvardija kaip aukas ir neturi skaidrios apskaitos prievolės. 

 

Siekiame:

 • praktinio sekuliarios valstybės principų įgyvendinimo;

 • humanistinių santuokų legalizavimo, jog ne vien tik religinės organizacijos galėtų perimti valstybės funkciją ir registruoti santuokas.


 

Gyvenimo pabaigos pasirinkimai

 

Nors Europos Tarybos Bioetikos komitetas (angl. Committee on Bioethics, DH‐BIO) dar 2010 metais parengė rekomendacijas dėl medicininio gydymo sprendimų priėmimo proceso gyvenimo pabaigos situacijose, Lietuvoje jos nėra įgyvendintos net ir prabėgus dešimtmečiui. Manome, kad tai daro ypač didelę įtaką ne tik Lietuvos žmonių gyvenimo pabaigos kokybei, bet ir kokybiškam medikų darbui, kadangi daugelio morališkai atsakingų sprendimų našta yra užkraunama ant jų pečių. 

 

Lydėtuvės, kartu su partneriais, kuria ir siekia įtvirtinti vienijantį dokumentą, kuris leistų žmonėms pareikšti savo valią, o medikams turėti pagalbinę priemonę sunkių sprendimų priėmimui.

 

Siekiame:

 • jog žmogus turėtų priemones ir teisę pareikšti savo valią dėl gyvenimo pabaigos pasirinkimų (priežiūros tipas, taikomas gydymas, kūno kelionė po mirties, atminimo įprasminimas);

 • bendradarbiauti su medikų bendruomene ir institucijomis siekiant priemonių įgyvendinimo.

 

3. Skatiname dialogą apie gyvenimo laikinumą ir įprasminimą

 

Mirties tema Lietuvoje vis dar yra tabu, o religinės laidotuvių ceremonijos neturi alternatyvų. Tad nusprendėme padėti žmonėms norintiems dvasingų, nereliginių, personalizuotų laidotuvių ceremonijų. Tačiau neapsiribosime tik jomis: norime suteikti galimybę įprasminti mirtį bei vienoje vietoje sutelkti žinias ir metodus padėsiančius žmogui susitaikyti su mirtimi.

 

Siekiame:

 • paskatinti dialogą, kuris leistų pasiruošti ir priimti mirtį kaip natūralią gyvenimo dalį ir ją suvokiant švęsti gyvenimą.

 

4. Telkiame humanistų bendruomenę

Siekiame, kad humanistai Lietuvoje turėtų savo bendruomenę, kuri organizuotų, remtų ir palaikytų renginius, bendruomenės susitikimus ir kampanijas, inicijuotų naujas veiklos ir kampanijų kryptis.

Kodėl Laimingas žmogus?

Laimingas žmogus - tarptautinis, sekuliaraus humanizmo simbolis, sukurtas 1965 m., nuo tada paplitęs ir naudojamas viso pasaulio Humanistinių judėjimų reprezentavimui. Pats simbolis reprezentuoja laimingą žmonių rasę, kuri yra humanistinės filosofijos esmė ir pagrindinis siekis. 

Laimingas žmogus-2.png

Lietuvoje naudojame geltonos spalvos Laimingą žmogų, su tautinės juostos simboliu, reiškiančiu saulę. Mums tai - laimingiausia vėliavos spalva, o Justino Marcinkevičiaus citata puikiai atspindi humanizmo esmę: „Jei žmonės nebūtų saulėmis, ką reikštų viena saulė aukštai danguje?”.

bottom of page