top of page

Minties laisvė

Visuomenės požiūris

 

Kiekvienais metais netikinčių asmenų skaičius Lietuvoje auga, tačiau požiūris į juos iš didžiosios visuomenės dalies vis dar labai neigiamas. Pavyzdžiui, Rasos Bendaravičienės sociologinio tyrimo duomenimis net 41 proc. šalies gyventojų nesutinka, kad ateistai galėtų viešai skelbti savo pažiūras per spaudą ar radiją, o 40 proc. mano, kad jie negali dirbti mokytojais. Mūsų organizacija nori šį požiūri keisti ir užtikrinti, kad netikėjimo laisvė būtų priimama kaip vienas iš galimų pasirinkimų.


 

Siekiame:

  • teigiamai kintančio visuomenės požiūrio į nereligingus asmenis.

Įstatyminė bazė

 

Nors Lietuvoje nėra valstybinės religijos, nemažai valstybės resursų ir privilegijų skiriama būtent valstybės pripažintoms religijoms, tad Laimingas žmogus, VšĮ, atstovaudamas nereligingų asmenų interesus ir gyvenimo būdo pasirinkimus, susiduria su šiomis nelygybės apraiškomis:

  • Įstatymiškai užkirsta galimybe perimti valstybės funkciją registruoti santuokas. Šią privilegiją turi tik valstybės pripažintos religijos.

  • Nesąžininga apmokestinimo ir apskaitos politika, kai religinės organizacijos teikiamas paslaugas įvardija kaip aukas ir neturi skaidrios apskaitos prievolės. 

 

Siekiame:

  • praktinio sekuliarios valstybės principų įgyvendinimo;

  • humanistinių santuokų legalizavimo, jog ne vien tik religinės organizacijos galėtų perimti valstybės funkciją ir registruoti santuokas.

bottom of page