top of page

Apostazė Lietuvoje

Apostazė (gr. apostasia - atskilimas, atsimetimas): 1. visiškas, savanoriškas ir sąmoningas tikybos išsižadėjimas, krikščionių iš pat pradžių laikytas sunkiausiu nusikaltimu bažnyčiai, nuo IV a. - ir valstybei; 2. pasitraukimas iš dvasininkų luomo; 3. pasitraukimas iš vienuolystės.


Dažnai apostazės procesą lydi konspiracijos teorijos, neva bažnyčia nenori paleisti iš savo gniaužtų ir suteikti apostazės jos prašančiam asmeniui. Iš tiesų, yra pasitaikę pavienių atvejų, kai kunigai piktybiškai trukdo apostazės procesui, bet tai tikrai nėra taisyklė.


Pabandėme patys išsiaiškinti apostazę lydinčius faktus ir mitus.Kodėl žmonės prašo apostazės?


Praktinės priežastys:

Kiekvienais metais apostazės prašo nemažai užsienyje gyvenančių lietuvių (kadangi bažnyčia nesuteikia tikslios apostazės statistikos, tai mums patvirtino Šv. Petro ir Povilo bažnyčios kunigas), kurie nenori mokėti mokesčių bažnyčiai, pavyzdžiui, Vokietijoje tam tikrai religijai priklausantys asmenys turi mokėti 8-9% nuo savo pajamų.
Ką reikia daryti norint gauti apostazę:


1. Išsiaiškinkite, kurioje bažnyčioje buvote krikštyti ir tikslią datą (paklauskite giminių arba peržiūrėkite krikšto nuotraukas, jose greičiausiai bus data).

2. Parašykite emailą bažnyčios, kurioje buvote krikštyti, zakristijai, kad norite apostazės ir nusiųskite savo duomenis (vardą, pavardę (moterims mergautinę) ir krikšto datą. Tikrai nereikia rašyti priežasčių, kodėl norite apostazės, siųsti raštų su parašais ir liudininkais.

3. Zakristijos darbo metu nuvykite į ją su savo dokumentu (ištekėjusios moterys gali pasiimti santuokos liudijimą ar seną dokumentą su mergautine pavarde, kad nekiltų nesusipratimų) ir pasakykite, kad atėjote dėl apostazės. Vėl nieko aiškinti nėra būtina.

4. Kunigas į krikšto metrikų knygą, šalia jūsų krikšto įrašo prirašys, kad atsisakote tikybos (religijos, katalikų tikėjimo ar pan.), šalia kunigo parašo pasirašykite jūs. Ir viskas.


Apostazė nepanaikina krikšto, nes jis yra suteikiamas visam gyvenimui. Taip pat bažnyčia neduoda jokių išrašų, kad prašėte apostazės, tai yra tiesiog pastaba šalia jūsų krikšto įrašų metrikų knygose. Jei ateityje persigalvosite ir vėl pradėsite tikėti, kunigas lygiai taip pat išbrauks apostazės įrašą ir šalia pažymės, kad vėl priimate tikėjimą. Paprašius apostazės negalėsite tapti krikšto tėvais, imti komunijos ir eiti išpažinties. Taip pat rekomenduojama apie savo sprendimą perspėti artimuosius, kad šie jūsų mirties atveju, nesikreiptų į bažnyčią, nes jos paslaugų negalės gauti (aišku, labai abejotina, kad kunigai tikrina visų besikreipiančių krikšto įrašus, bet jei sugalvotų, geriau artimuosius perspėti). ORGANIZACIJOS LAIMINGAS ŽMOGUS KREIPIMĄSIS 2021 kreipėmės į Lietuvos vyskūpų konferenciją su tokiu raštu klausdami oficialios informacijos.

Deja, gavome tik formalų atsakymą:

Laba diena,

Jums rūpimu klausimu prašome kreiptis į savo vyskupijos kuriją. Ten Jums viską paaiškins.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas

Į ką atrašėme, kad kreipiamės ne kaip asmuo, o kaip organizacija atstovaujanti nereligingų asmenų interesus ir išreiškėme viltį, kad yra vieninga tvarka šiam procesui. Po to, jokio atsakymo ar patikslinimo nebesulaukėme.


14 views0 comments

Comments


bottom of page